Äntligen lite regn

Jag hade slutat hoppas på att det skulle komma något regn under resten av växtsäsongen. Allt utlovat regn har antingen tagit en annan bana, eller dunstat bort innan det kunnat göra någon nytta. Vattentankarna bakom maskinhallen har de senaste veckorna varit bortkopplade från bevattningssystemet upp till Lilla Spanien. Jag har fått mata med dammvatten och fyllt på kubiken någon gång i veckan för att täcka behovet. Magasinet under växthuset var nere på “rött” och tangerade 24% fyllnadsgrad. Nu efter dagens regn är magasinet fyllt till 31%, men jag hoppas på mer.

Pergolan är färdigoljad och väntar på att bli monterad på plats. Jag väntar bara på lite “bättre” väder. Jag hann precis bli klar med målningsarbetet när det första regnet började falla. Då jag inte väntat mig några större mängder vatten hade jag heller känt mig manad att förbereda med insamling av vatten. När jag såg hur mycket som samlats i de tre tankarna bakom maskinhallen kom jag på andra tankar och placerade ut två extra vid ladan och på andra sidan maskinhallen. Tanken från början var ju att utöka magasinet bakom maskinhallen med ytterligare tankar, men jag har inte hunnit svetsa ställningar. Det kanske blir av under sommaren för att nästa år kunna känna mig lugnare beträffande vattenförsörjningen. Vad vore livet på landet om man inte fick gå och oroa sig emellanåt?