White House down!

Nu har jag rivit nog med sten. Upplaget med sten är så stort att det skulle kunna konkurrera med Sten-Kalle en bit bort. Egentligen hade jag tänkt börja med odlingslådorna, men det kom lite annat emellan och det skulle blivit allt för stressigt med matlagning och allt annat man bör göra. Det kommer ju en dag imorgon också. Utfyllnaden uppe vid RC-banan behöver lite mer material för att kunna färdigställas, men det kommer säkert mer material från kommande projekt. Mitt i allt rivande gick bilhammaren sönder och jag fick gå över till hammare, slägga och mejsel. Det gick det också, men var lite mer ansträngande för underarmarna. Jag slutar aldrig förvånas över vad som gömt i markerna. Det verkar som att tidigare markägare har haft ont om papperskorgar, eller haft svårt att ta sig till en soptipp. Vad sägs om gamla sprejburkar eller varför inte några avkapade skidstavar toppat med glödlampor och glasskärvor? Ovanpå de tegelstenar vi lämnat kvar kommer jag fästa en bräda som får fungera som bänk för diverse krukor. Jag kommer göra tre odlingslådor i samma stil som tidigare, med lägre och utan vattenmagasin. Förvaringsutrymmet vid stenen kommer täckas med en trädörr för att kunna husera lämpliga redskap. Gården kommer att ramas in med ett lågt staket av flätad pil eller vide. Runt odlingslådorna vill jag antingen ha täckbark eller krossad tegel. Socklar och lådor kommer förmodligen att målas med svart slamfärg, alternativt får lådorna var omålade. Om det blir täckbark kanske det passar bättre med faluröd på lådorna för att matcha husets färg.