Gas- och växelreglage klart!

P1060239 P1060241P1060232Då var sista hålet gängat, och nu kan reglaget monteras i båten. Bara det kunde bli några grader varmare först. Antagligen måste jag göra lite anpassningar för vajerfästena i själva båten, innan båten kan manövreras. Med hjälp av en fjäder, stålkula och en stoppskruv lyckades jag få ett distinkt neutralläge för backslaget. Klick säger det! Gasreglagets tröghet regleras på samma sätt, med undantag för att den är helt steglös. Eventuellt lägger jag till ett “tomgångsläge”, om det skulle bli nödvändigt. Det som saknas på reglaget är egentligen en “dödare” för motorn, men den få bli ett separat projekt. Pjäsen innehåller redan en hel del komponenter, och jag är rädd att förstöra “renheten” i designen. Det tar emot lite, att lämna ifrån sig reglaget, eftersom det känns så bra att bara sitta och leka med det vid skrivbordet. Det blir en bra anledning att åka ut till båten lite oftare, bara för att få “känna” på spakarna.