Värmekretsar och biasregulatorer

Idag har jag ägnat den mesta tiden åt att vistas uppe i HQ för att fortsätta löda fast komponenter på experimentkort. Att tillverka och etsa helt och hållet egna kretskort skulle vara smutt, men på samma gång tidsödande. För det här projektet får denna lösning duga. Ljudet kommer förmodligen inte påverkas menligt av att gå genom kablar istället för genom kopparbanor. Än så länge är det inga komponenter där ljudsignaler kommer gå genom. Förstärkaren kommer bli en push-pull förstärkare, vilket innebär att man använder två elektronrör för själva slutsteget, och delar upp sinusvågen i två delar. På så sätt delar man upp arbetet och kan plocka ut en högre effekt. Detta medför att elektronrörsparet måste “matchas” med varandra och detta kan naturligtvis göras genom att man tar två rör med exakt samma mätvärden. Eftersom det är väldigt svårt att få tag i två matchade rör med exakt samma mätvärden kan man istället reglera grundspänningen med en spänningsregulator. Det skulle kunna anses vara fusk då spänningsregulatorn använder halvledarelektronik, men det bryr jag mig inte om. Jag har ju redan dioder i likriktarkretsarna istället för ett elektronrör. Alla mina mätningar visar att allt är rätt kopplat, men man vet ju aldrig förrän man kopplat in allt på riktigt. Imorgon ska jag försöka få tid till att löda ihop VU-mätarna som består av två nixie-rör.