Pump up the volume!

Idag har jag byggt ihop VU-metern till Apollon. Det känns helt rätt med elektronrör som indikatorer på ljudvolymen till en rörförstärkare. Jag har inte direkt satt mig in i hur, eller vad som får ljuspelaren att stiga, men jag bygger först och främst en rörförstärkare och inte en VU-meter. Det tog någon timme att löda fast alla komponenter på kretskortet. Tänk vad fort det går när någon annan redan gjort förarbetet! Jag testade funktionen direkt mot ljudutgångarna, vilket innebar att jag inte samtidigt kunde höra musikens rytm i takt med att staplarna i elektronrören pulserade – det får bli en senare upplevelse när förstärkaren blir klar.  Förhoppningsvis kommer transformatorerna i nästa vecka så att jag kan börja med den yttre designen. Förhoppningsvis blir jag färdig med hela projektet lagom till påsk då andra mer utomhusrelaterade aktiviteter kommer kalla på min uppmärksamhet och skaparglädje.