B+ och B++ till Apollon

Under den senaste veckan har det kommit en strid ström av paket med komponenter från alla världens olika hörn. Det har kommit så pass många komponenter så att jag har kunnat påbörja skapa delar av förstärkaren. Jag vänta fortfarande på transformatorerna och de stora elektronrören som slutligen kommer få bestämma den fysiska dimensionen på förstärkaren – så alla yttre designattribut får vänta en stund till. Visserligen har jag kunnat titta i datablad och utifrån det skapa en 3D-ritning över hur förstärkaren kommer att se ut, men det är inte samma sak som att lägga upp delarna och se de verkliga proportionerna. Nu har jag kommit så pass långt att jag byggt ihop de två kretsar som ska leverera likspänning till elektronrörens anoder, vars önskemål är att serveras med 240 respektive 475 volt. Det är alltid snyggt och praktiskt om man kan dela upp allt i solida och logiska byggstenar istället för att allt slutar i ett råddigt råttbo av kablar som är svårt att följa när man sätter ihop förstärkaren. Jag inbillar mig också att störningar minimeras om kraftdelar kan hållas åtskiljt från signalkablar, vilket blir betydligt enklare om man tänker i byggblock. Jag passade på att märka upp in- respektive utgångarna med riktiga etiketter för att underlätta framtida felsökning eller kommande modifieringar. I helgen ska jag satsa på att få färdigt kraftdelarna som ska försörja VU-mätarna respektive XLR-ingångarna med 12 volt, och kretsarna som ska sköta uppvärmningen av vakuumrören.