Lilla Stonehenge

Under veckan och idag har jag bearbetat Lilla Stonehenge, som sakta tar form. Installationen får växa fram organiskt med rabatter och planteringar vartefter jag kommer på nya idéer och hinner fundera på vad som passar in var. Allt får växa “organiskt” i dubbel bemärkelse. Jag har hittills gjort i ordning tre olika ytor för olika växtslag. Vidjerabatten som jag anlade vid den mindre ön ska det sås blomsteräng som går i blått och strax ovanför den har jag sått vallmofrön som jag samlade in för två år sedan. Vi får se om fröna gror. Tanken är att jag ska plantera och så sådant som finns i naturen. Jag flyttade på en vildros och en liten tall som båda stått i samma jordmån och växtläge som de är planterade nu. Allt för att ge den bästa förutsättnmingen för etablering och överlevnad. Rosen var lite knepig, eftersom jag inte fick med alla rötter, men jag tror att den överlever. Om inte annat så har jag tagit bort den från staketet vid ridbanan där den är i vägen. På den stora ön på sydvästra sluttningen planterade jag lite vilda blommor som växte i samma väderstreck, fast i dikeskanten.

Jag anlade en väg upp på den stora ön för att kunna komma åt att gräva ner rosenbusken, och samtidigt få en smidig väg upp när man ska plantera. En mindre rabatt för cikorian som ännu växer till sig uppe i Pelargonrummet anlade jag i övergången mellan stenarna och den större ön. JAg har inte bestämt mig för om jag ska göra någonting åt norrsidan i år, eller om jag ska vänta och se vad som eventuellt börjar växa där. I helgen ska jag försöka jämna till gräsmattan och flytta upp jord på höjden. Det kanske blir ett fjärilsbad och något insektshotell också.