45 till på plats

Idag har jag plockat ut alla plantor ur kuvösen och fått hjälp med att flytta ut den ur växthuset, så nu finns det helt plötsligt en massa plats att röra sig på. Nästa år ska jag ordna med ett lägre bord till kuvösen. Jag har fått stå på stege för att nå med vattningen.

Jag malde ner de äggskal jag har samlat på mig och blandade med lite aska och kogödsel för att ge en bra start till alla tomatplantor som hittat ner i odlingslådorna. Det blev ett tiotal plantor över som skänktes bort till ML som är på besök idag.

Näst på tur är att plantera om alla cihiliplantor i lite större krukor för att i mitten av juni kunna placeras ut i kryddträdgården. Cayenneplantorna har redan börjat producera frukter. Jag hittade först en och sedan var det flera stycken. Tomatplantorna har också några ärtstora frukter på gång. I år låter jag slangarna ligga ovan jord för att lättare kunna avgöra hur mycket vatten som kommer ut. Vissa fuktslangar verkar ha en tendens att läcka ut mer vatten än andra. Jag kommer nog att byta ut från fuktslang till droppbevattning med individuella munstycken för att få lite bättre kontroll, och mindre förluster. Jag har förvisso 4 bevattningszoner, men det räcker inte riktigt för att få den kontroll jag vill ha. Nu är det 5 kubikmeterstora vattenmagasinet helt fyllt under växthuset. Vi körde över drygt en och en halv kubik från magasinet bakom maskinhallen som förhoppningsvis fylls upp den kommande helgen som utlovat nederbörd.