Y-bom och Z på X

Idag har jag tagit ett steg till i CNC-bygget. Y-bommen har bjudit på en hel del motstånd vill jag nog påstå. Trots att man är noggrann med mätning på hundradelen, så sticker allt käpprätt åt fanders när man börjar svetsa. Nåja…det skiljde på 3 millimeter mellan överkanten och nederkanten på bommen. Det var tillräckligt för att inte få den på plats utan att allt hamnade i spänn, vilket i sin tur gör det omöjligt att justera vinkeln mellan x- och y-axeln. Jag fick värma och använda domkraft för att slutligen kunna passa in bommen. X-axeln var betydligt enklare att svetsa, även om avståndet inte blev exakt.Det kan jag jusera med shims  och brickor när jag slutmonterar alla delar. Nästa steg är att få kulskruven och motorn till x-axeln på plats. Enligt mina viktberäkningar så kommer balansen på y-bommen bli hyfsat bra. Man vill ju ha vikten så rakt ovanför glidlagrena som möjligt. Det ser ut som att maximal arbetsyta och volym kommer bli 50x80x20 centimeter, vilket är fullt tillräckligt.