14 grader i verkstan

Nu har jag börjat tillverka stolar som vi ska ha runt eldstaden  i gropen. En stol är väl bara en stol kan man tycka, men det är många saker att tänka på. De ska vara estetiskt tilltalande, bekväma och inte ta någon plats när de inte används, men framförallt ska de vara stabila och passa alla kroppskonstruktioner och benlängder. Dessvärre uppfyllde inte den första framtagna prototypen alla ställda krav, så det blev att gå tillbaka till konstruktionsarbetet och fundera på tänkbara förändringar. För att inte helt frångå det estetiska blev lösningen att skapa en 14 graders vinkel på ryggstöd-/frambensdelen. Det tog sin lilla tid att kallsmida och borra beslag till 16 ben. En vidareutveckling från första prototypen blev att använda smalare ribbor för sits och rygg. Det gjorde att stolen ser mer exklusiv ut och kanske bättre passar för en kung i “Konungarnas dal”. Nu återstår det bara att tillverka ytterligare 7 stolar.