Växthuset inflyttningsklart

Jag är så nöjd med hur arbetet utförts. Jag skulle inte kunnat göra det bättre själv även om det kanske varit ännu mer tillfredsställande. Nu är planerna i full gång att göra iordning en kuvös för tidig frösådd inne i växthuset. Det hela blir ett litet experiment och om det nu inte skulle bli något kanske vi ändå kan öka på växtligheten här på gården. Utrymmet framför växthuset är i sig en bra plats att vistas på, men jag tror att det kommer hamna ett litet kafébord innanför dörrarna. Vad har jag då för något framför mig förutom att börja odla i växthuset. Jo, det ska dras el och vatten. Belysning, kanske lite högtalare och musik. Det ska ordnas med droppbevattning, odlingskärl, skuggardiner och lite hyllor. Jag kommer nog på mer under tidens gång. Våren 2021 blir det fokus på växthuset….och ankgården såklart.