Nu har jag två!

Så nu är båda kupor klara med plats för fyra samhällen. Jag effektiviserade isoleringsarbetet något så det fanns tid över till att skruva fast stoppkedjor och excenterlås till locken. Låsen kanske inte behövs då de kanppast blåser upp. Det skulle vara om kuporna välter, men den risken är också försumbar. Det skulle vara om det kom en björn och hälsade på, men då skulle den nog ändå komma in. Jag sågade till några skivor som ska fungera som avdelare mellan bisamhällena i kuporna. Det behövs totalt fyra avdelare i varje kupa, men jag hade bara material till hälften. Den nya sågen är “lite för bra”. Nu känns den första kupan lite sämre än den senaste. Det märks bland annat genom att avdelarna inte kan vara symmetriska om de ska sluta tätt mot väggarna. Nåja – Det är bara jag och bina som märker om man vänder en skiva fel.

Avsaknaden av vatten från himlen börjar bli lite bekymmersamt. Kanske inte för det som odlas i växthusen som har magasinerat regnvatten, och dammvatten som reserv om magasinen tar slut. Det som blir problem är allt annat som växer i trädgården. Jag minns 2018 som en varm och skön sommar, men då hade jag inte börjat att odla så mycket. Till hösten när regnet kommer ska jag sätta lite fler tulpanlökar där det saknas. Det saknas en hel del!