Kort rapport

Så! Nu är terrassrabatten fylld till bredden med jord.  Det blev extra fint när jorden jämnades till med krattan. Christer skulle ha varit med! Jag funderar lite på en avgränsning mot den resterande slänten så att det blir lättare att rensa ogräs och hålla snyggt. Min förhoppning är att vackert blå vallört ska rama in det hela. Nu när det blir några dagar med ledighet ska jag ägna mig lite åt att fylla golvet med flis och fylla på kanterna på stödmuren med sten. I skrevorna kan man säkert trycka in lite smultron eller kanske några lämpliga kryddväxter som gillar stenpartier.