Stolpningen kan börja!

IMG_4503Så! Nu är röjningen helt klar, och det återstår endast att köra ut några högar med granris, men man blir härligt trött i kroppen av att arbeta i skogen, och lite får jag lämna kvar så att det finns en anledning att gå ut igen. Nu kan man hitta hela vägen utan att behöva gå vilse, eller tveka om vägen. Från början hade vi tänkt använda träd till att spänna upp el-band runt skogshagarna, men det skulle nog inte bli så snyggt och bra som jag skulle önska. Marken verkar ändå vara villig att ta emot stolparna utan att man behöver stöta på allt för mycket problem. Nu har jag siktet inställt på att försöka bli klar med hagen under hösten. Sätter man upp 10 stolpar åt gången så blir man ganska snart klar. Sträckan runt hagen ligger på 600-700 meter, och arean blir nästan 1,4 hektar. Effektivt arbete skulle innebära att man var klar på en månad, men tanken är att kunna dela av hagen, så första delen skulle kunna vara klar snabbare.  En sak är säker, hagen kommer inte att sätta upp stolpar åt sig själv i alla fall.