Staket runt ridbanan uppsatt.

IMG_5393 IMG_5398Med lite fantasi och vilja lyckades jag få grindstolparna någorlunda i lod. Genom att först sätta stolparna under spänn med hjälp av ett band och fyrhjulingen, kunde jag sedan slå upprepade gånger med gummisläggan i nederdelen av stolparna för att få önskad effekt. Ingenting är förvisso helt rakt och vinkelrätt när man håller på med naturmaterial, men det man kan påverka i den estetiska riktningen bör man väl göra. Nu återstår en grind vid ena långsidan, och en mindre på andra sidan, så att man slipper gå runt, om man skulle befinna sig på fel sida. Skruvdragarens batterier räckte inte hela vägen runt, så det återstår att skruva i ett hundratal skruvar. Som en sista justering ska jag såga av staketstolparna strax ovanför den översta regeln. Jag har satt sonen på uppgiften att plocka bort bråte och skräp som kommit i dagen när man schaktade planen. Imorgon sätts eventuellt belysningsstolparna upp, och efter allt detta får detta projekt ses som avslutat. Planen är harvad, och det går att börja träna.