Medbringare till backslaget

IMG_5463IMG_5460  IMG_5466IMG_5465Idag fick jag tag i ett tillräckligt stort svarvämne för att kunna tillvera en passbit mellan medbringaren på det nya backslaget och axeln som driver propellern. Jag hoppas nu att vi mätt rätt på hålcirkelns diameter, som enligt våra beräkningar ska ligga på 82,5 mm. Jag återanvände den gamla medbringaren till det gamla backslaget och satte i sprintar som ska ta upp krafterna. Endast en svetsfog skulle nog annars inte räcka. Nu ska jag måla den, och sätta in pinnbultar i hålen – sedan kan den passas in på plats, och backslaget kan få börja arbeta!