Mer att demontera

IMG_4316Efter att Svante och Janne demonterade backslaget tog Svante och jag vid och gav oss i kast med att montera av svänghjulet. Det är så fruktansvärt tungt, så jag undrar lite över hur vi ska lyckas få det på plats. Svante och jag konstaterade att vi förmodligen var de minst lämpade att hålla på med så tunga saker, med tanke på ryggar och muskler. “Vi får väl vara bättre på att tänka, och klura istället…..”, blev det självklara alternativet . Vi lyckades få loss svänghulet med hjälp at samma hävarm som jag konstruerade till att lyfta av toppen med. Vi kom inte hela vägen, då vi upptäckte att det var ytterligare en kåpa att demontera innan vi kan plocka ur axeln. Till det kommer vi behöva en liten travers för att flytta på svänghjulet. Vi fick bort båda lagerhalvorna som hade skulit fast i axeln. Troligtvis är det trots allt inte frågan om att motorn fått för lite kylning, utan snarare så att legret inte fått tillräcklig smörjning. Min teori är att vi inte lyckades få ut allt vatten ur motorn efter att båten sjunkit, och sedan har olja och vatten emulgerat, och skapat en propp i någon oljekanal. När vi får bort axeln kan vi undersöka saken närmare. Nu måste jag konstruera några stöd för motorn, eftersom kåpan som vi ska ta bort är den del som vilar mot motorfästet idag. Jag kan ju trösta mig med att det inte råder några tvivel om vad som behöver göras.