Utsuget på plats och inkopplat – borden byggda.

UtsugSvetsbordDå var utsugen för svetsen på plats. Jag köpte den i höstas med ambitionen att koppla in den, men jag kom aldrig riktigt för mig. I går skaffade jag i alla fall alla rör för ventilationen och borrade hålet i väggen. Elektrikern kom förbi och koppalde in den provisoriskt så att jag kan börja svetsa på riktigt i helgen. Förra helgen hann jag bygga några väl behövliga bord för mitt stallprojekt. Det blir annars lite slitigt att ligga på golvet och svetsa!