Från tiondelar till hundradelar

Nu har jakten på hundradelar börjat. Efter de första testerna visade det sig att frästa cirklar inte riktigt blev runda. Det skilde någon tiondels millimeter i x- respektive y-led. Efter att ha gjort lite undersökningar, visade det sig att de kopplingar jag använt mellan stegmotorerna och kulskruvarna glappade, vilket gjorde att när motorn växlade håll, blev det en viss fördröjning. Detta var mer tydligt i y-led, än x-led. Nu har jag investerat i så kallade Oldham-kopplingar, som är helt “glappfria”. För att lära mig maskinen har jag ägnat en hel del tid åt att göra små askar i olika former och dimensioner. Den senaste blev nästan som ett  gesällprov både för mig och maskinen. Närmare en halv miljon instruktioner krävdes för att fräsa asken, locket och de delar som utgör ett litet pussel inne i asken. Nu tycker jag att jag fått den noggrannhet som jag kan vara nöjd med, och jag har lärt mig en hel del om vad som är möjligt att åstadkomma med maskinen.