Montering och test av winch

Efter att jag svetsat fast de fästen som behövs för att kunna montera winchen och fått en fungerande linjär funktion av själva hissen, har jag drabbats av lite beslutsvånda. Jag är inte riktigt säker på var jag ska sätta leden på handsken som löper över transportbalken. Sätter jag den upptill kommer armen som ska hålla i skottkärran bli ganska lång, och därmed kommer momentet för att tippa kärran att öka. Sätter jag den å andra sidan för långt ner, så kommer tippningen att ske för titdigt. Det är mycket att göra om ifall det blir fel. Under tiden som jag funderar på hur jag ska tackla problemet, kan jag i alla fall njuta av att hissmekanismen fungerar som den ska.