Cylinderblock

IMG_4795IMG_4794På årets första dag har jag ägnat mig någon timme i verkstaden åt att fräsa och svarva ur cylinderblocket. Jag tror att jag stod i en halvtimme och spände in detaljen i svarvchucken, och försökte få det centrerat – jag utgick ifrån att det befintliga hålet satt någorlunda centrerat, men där misstog jag mig 4 tiondelars millimeter! Irriterande, men inte någon katastrof. Jag tror inte att jag kommer behöva bearbeta cylinderkanalen – eftersom finnishen efter svarvens långsammaste matningshastighet verkar ha skapat en tillräckligt slät yta. Jag testade att föra in en rundstång med några tusendelar mindre diameter än kanalen, och det visade sig vara mer eller mindre ”gastätt”.