Verktyg för att dra runt motorn tillverkas.

IMG_4225Nu har fasen då jag accepterat läget infunnit sig, och ett nytt mål har kunnat sättas upp i projektet kring Moälven. Tar jag det här, steg för steg, så kommer säkerligen även det nya målet uppfyllas – att få igång motorn igen. Just nu håller jag på att tillverka en stor bultskalle som ska sättas på remskivan som är i  förbindelse med vevaxeln. De bultar som tidigare remskivan suttit fast med, är för klena att få grepp om, och risken för runddragning är överhängande. Nu återstår det att fräsa ett kilspår i bultens axel, och fräsa till en kil. Sedan ska vi nog med en stor skiftnyckel, polygrip, eller rörtång modell större, kunna snurra på vevaxeln för att lokalisera felet, utan att behöva skruva isär hela motorn. Jag känner en oerhörd tillfredställelse i, att jag själv faktiskt kan gå ner till verkstan, och svarva, fräsa och borra vad jag jag behöver, istället för att jaga rätt på någon annan “stackare” som ska försöka tillverka någonting efter mitt huvud, och mina önskemål.