Stenar, grind och trappsteg

Dagen har åter igen präglats av aktiviteter runt hönsgården. Efter att har skruvat fast och målat täcklisterna över nätet på dörrarna till hönsgården fick jag för mig att tillverka en grind som vi kan sätta innanför dörren till hönshuset. Jag har en känsla av att vi annars kan få en och annan rymmare när vi plockar bort avgränsningen inne i hönshuset. Det är annars svårt att se om någon krabat står och lurar innanför dörren när man öppnar. Nu har vi börjat täcka nederdelen av hönsgården med stenar. Stenarna har till uppgift att tynga ner nätet och göra det näst intill omöjligt för rovdjuren att gräva sig in till paradiset. Det gick fort att hitta stenar. Vi fyllde snabbt fyra, fem flak. De flesta hittades runt ridbanan. Vi hann avsluta strax innan det började regna. Uppskattningsvis behöver vi tre till fyra flak till med sten, men det får vi ta i veckan som kommer. Efter att jag förberett maten blev det uppehåll, och jag kunde gjuta klart trappsteget vid nedre entrén in till hönsgården. Jag passade på att mäta temperaturen inne i huönshuset, utanför och vid mynningen till frånluften och kan konstatera att ventilationen verkar fungera som det är tänkt. Det skulle vara så skönt om vi slapp bekymmer med ventilationen.