Statusuppdatering

Jag har börjat skriva en läkarjournal. Jag blir allt mer bedrövad över att jag inte får riktigt reda på vad som orsakar mina problem. Jag har fått reda på att det bara tar någon dag eller två innan man har ett resultat från en undersökning, men sen kan det gå en vecka inna man blir kontaktad av läkaren som sedan ska boka in en på ett möte några dagar senare för att diskutera fortsättningen. Nu har jag i mitt inre kommit i klinch med neurologen som gjort flera saker som fått mig att ifrågasätta hans lämplighet att behandla patienter som inte faller inom ramarna för hans långa erfarenhet av studier och patientvård i karriärens början. Trots att jag vid första besöket frågade om vad man hade tittat på när man gjorde den första magnetröntgenundersökningen har han inte själv tagit del av vare sig frågeställningen eller resultatet, utan helt förlitat sig på tidigare journalanteckningar av ickeneurologer. Först när jag själv tar reda på mer information om undersökningen får jag reda på att man tittat på eventuella muskelbristningar eller ”annat”. Man har alltså inte tittat specifikt på om någon nerv ligger i kläm eller kanske är av. Den andra saken som fått mig att ifrågasätta mitt indirekta val av just denna neurolog är tiden det tar att få ett svar levererat från en undersökning. Istället för att bara ringa upp ska det först bokas ett möte som mynnar ut i att man ska ta en ny MR osv. Nu har det gått ganska lång tid med mycket funderande och stundtals smärta. Ja smärta ja – den senaste veckan har jag kommit på att mycket av min smärta skulle kunnat undvikas om jag fördelat medicinintaget mer jämnt fördelat över dygnet. Jag har kommit på att den värsta smärtan i form utav elektriska stötar uppträder ganska exakt 30 minuter efter att jag tagit min Gabapentin, och klingar ut efter två timmar. Om jag istället tar halva dosen som är en kapsel upplever jag inte detta fenomen och kan ta den andra kapseln en timme senare. Detta förfarande var enligt neurologen mer eller mindre inbillning, medan medicindoktorn som meddelade ett negativt borreliaprov tyckte det var självklart. Han lät mig veta att det fanns lite olika skolor och att vissa kollegor inom branschen inte förstod att man kunde blanda matematik och medicin. Nu väntar jag på spänning på att få svar på den första magnetröntgenundersökningen när en ny granskningsremiss är skickad. Naturligtvis är den som ska leverera beskedet ledig i nästa vecka, så jag för gem mig till tåls en vecka till. Under tiden tar jag min medicin och besöker naprapaten med jämna mellanrum.

Kalkoner och ankor har börjat leverera ägg och några har redan hamnat i äggkläckaren om jag förstått saken rätt. Vid genomlysning är några ägg befruktade. Beståndet av fåglar lär inte sjunka till vårkanten.