Putsning

Jag hann med att putsa två yttersidor idag. Jag hade förmodligen hunnit med lite till om jag börjat tidigare och avbrutit för diverse andra sociala aktiviteter som också ibland är nödvändigt. Det gick åt 5 säckar på långsidan och 4 på kortsidan. Det betyder att de två jag har kvar inte kommer att täcka behovet. Jag kommer att behöva köpa mer puts imorgon om jag ska kunna fortsätta med putsningen. Jag vill gärna göra klart en hel sida utan att behöva avbryta mitt i, så jag får ta mig an den lilla biten på höger sida om dörröppningen. Det borde räcka med en eller två säckar till både in- och utsida. Om jag lägger i en högre växel ska jag nog hinna klart imorgon.