20mm kvar!

IMG_5533Varje skruvtag, och varje moment i att få backslaget på plats, gjorde verkligen motstånd idag. Svante och jag använde allt från fantasi till vinkelslip för att få åbäket på plats. Vi var tvungen att byta till en lågprofilmutter under ena motorfästet för att lyckas placera motorn med backslaget i linje med propelleraxeln. Nu sitter den i alla fall på plats. Jag var lite orolig för “kastet” på den nytillverkade medbringaren, men det känns inte som att det är några större problem med den saken – inga onormalt stora vibrationer när backslaget kopplas in. Det som vi inte lyckades med att åtgärda var längden på stötstången till backslagsreglaget, som var 20 millimeter kort för att kunna kopplas in och regleras från styrhytten. Det är i och för sig ingen stor sak att åtgärda, men det känns otroligt tungt att lämna Moälven i vetskapen att man inte lyckats till hundra procent. Det känns oerhört tröttsamt, men det kunde ha varit värre, och inte fungerat alls!