Kottlingar, trall och rivning

Under veckan har stommen stadgats upp med kottlingar. I tisdags var humlorna på krigsstigen och det bar sig inte bättre än att jag  själv blev arg som ett bi och råkade vifta sönder min måttstock i ett meningslöst försök att få vara ifred. Idag har jag arbetat hemma halva dagen, och resterande har jag ägnat åt att införskaffa trallvirke och riva befintliga räcken vid entrén. Jag rensade också bort den blekgråa plastbeklädnaden som prytt trädäcket. Det var hög tid att få bort plastgolvet. När jag lyfte på plattorna var det fullt med mossa under i vackert inverterat mönster. Man tycker inte att det är så mycket man river bort förrän man ser högarna med material som skapats. En hel del rostig skruv har jag lyckats få ut, men det är bara en bråkdel av vad som sitter kvar i rivningsvirket. Nu är allt förberett för att sätta igång med att lägga däcket, sånär som på att tidigare trall ska bändas bort, men det blir nog i takt med att jag skruvar den nya på plats.