4 – Tomatillo purple

Fröna bredsåddes först i en bunke för att efter ca 10 dagar planteras om i individuella krukor. Förkultivering startade i slutet av mars. De kan precis som tomater omplanteras djupare för att få kraftigare rötter.

Information

Tomatillo purple är släkt med tomaten. Sort med mörkt purpurblå frukter i lyktlika höljen. Snabbväxande. Används bl.a. till salsa, sylt, sallad m.m. Odlas som tomater på lugnt frilandsläge eller i växthus. Skördefärdig efter ca 110 dagar. Ger purpurfärgade frukter som får bättre färg om de läggs i solen. Såtid: 6-8 veckor före utplantering Sådjup: ca 0,5 cm Groningstid: ca 1 vecka Kräver hög temperatur vid groning, helst 25°C Plantavstånd: ca 60-80 cm Förkultiveras 5-6 veckor innan utplantering. Ger ganska kraftiga flergreniga plantor, som får en höjd cirka 150 cm. Behöver bara lite stöd, typ buskstöd. 60-80 cm mellan plantorna. Frukten sitter i ett hölje som spricker upp vid mognandet. Faller ofta till marken vid övermognad.